Taťjana Medvecká – slovo,  Veronika Rovná Holbová – soprán, Eliška Novotná – klavír, Halina Františáková – housle